Priser

Vi tar emot dig som inte har några som helst förkylningssymtom. Hos oss bokas en patient i taget så du riskerar inte att möta någon annan i ett väntrum.

 

Vi är en privat mottagning, vilket innebär att vi inte har något vårdavtal med regionen/landstinget, och ingen subvention av vården. Du får därför betala (hela) kostnaden för besöket. Vi hoppas att Vulvaverkets vård i framtiden ska finansieras med skattemedel och ingå i offentliga sjukvården.

 

 • Om du vill ha hjälp med vulvasmärta/vestibulit, så rekommenderar vi vårt paket med förberedande övningar, två läkarbesök à 60 min, personligt behandlingsupplägg och telefonuppföljning.  9500 kr

 • Enstaka nybesök vulvasmärta/vestibulit, läkarbesök 60 min inkl förberedande övningar för den som så önskar samt telefonuppföljning. 5000 kr. 
   

 • Enstaka återbesök vestibulit 60 min 4000 kr. 
   

 • Om du vill ha hjälp med hormonella besvär eller är intresserad av bioidentisk hormonsubstitution, är priset för ett nybesök 45 min 4000 kr.
   

 • Vanlig gynekologisk undersökning eller återbesök 30 min 3000 kr.  
   

 • Nybesök uretrit (inklusive injektionsbehandling vid behov) 45 min 4000 kr. 
   

 • Återbesök uretrit, pris efter överenskommelse. 
   

 • Telefontid till läkare 15 min 500 kr, videosamtal med läkare 30 min 1000 kr.

 • Hormonell konsultation via telefon, inklusive eventuell receptförskrivning samt licens 30 min. Pris efter överenskommelse.

​​

 

 

I nuläget har vi inte möjlighet att ta prover (blodprov, odling eller cellprov) eller utföra operationer.
Vi arbetar på att erbjuda det framöver och vi ger förstås rådgivning angående provtagning.