Priser

Vi tar emot dig som inte har några som helst förkylningssymtom. Hos oss bokas en patient i taget så du riskerar inte att möta någon annan i ett väntrum.

 

Vi är en privat mottagning, vilket innebär att vi inte har något vårdavtal med regionen/landstinget, och ingen subvention av vården. Du får därför betala (hela) kostnaden för besöket. Vi hoppas att Vulvaverkets vård i framtiden ska finansieras med skattemedel och ingå i offentliga sjukvården.

 

 • Om du vill ha hjälp med vulvasmärta/vestibulit, så rekommenderar vi vårt paket med förberedande övningar, två läkarbesök à 60 min, personligt behandlingsupplägg och telefonuppföljning.  9500 kr

 • Enstaka nybesök vulvasmärta/vestibulit, läkarbesök 60 min inkl förberedande övningar för den som så önskar samt telefonuppföljning. 5000 kr. 
   

 • Enstaka återbesök vestibulit 60 min 4000 kr. 
   

 • Om du vill ha hjälp med hormonella besvär eller är intresserad av bioidentisk hormonsubstitution, är priset för ett nybesök 45 min 4000 kr.
   

 • Vanlig gynekologisk undersökning eller återbesök 30 min 3000 kr.  
   

 • Nybesök uretrit (inklusive injektionsbehandling vid behov) 45 min 4000 kr. 
   

 • Återbesök uretrit, pris efter överenskommelse. 
   

 • Telefontid till läkare 15 min 500 kr, videosamtal med läkare 30 min 1000 kr.

 • Hormonell konsultation via telefon, inklusive eventuell receptförskrivning samt licens 30 min. Pris efter överenskommelse.

​​

 

 

I nuläget har vi inte möjlighet att ta prover (blodprov, odling eller cellprov) eller utföra operationer.
Vi arbetar på att erbjuda det framöver och vi ger förstås rådgivning angående provtagning.

Välkommen att boka via info@vulvaverket.se.